โปรดตรวจสอบตัวอย่างจดหมายที่จะส่งให้เพื่อนด้านล่าง
และกดปุ่มเพื่อจบขั้นตอน 
  
 
   

" คุณ  ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นสมาชิก ของ Superresume
    เพื่อเปิดโอกาสสำหรับงานดีๆในอนาคต "

คุณ ซึ่งเป็นสมาชิกที่ Super Resume ของ Jobtopgun ใช้ website นี้ในการทำ Resume และสมัครงาน มีความประทับใจในความเป็นมืออาชีพ และบริการของ Website นี้ จึงอยากบอกต่อว่า หากต้องการมองหาโอกาสในการเปลี่ยนงาน "แนะนำให้สมัครเป็นสมาชิก Superresume.com"

**พิเศษ สมัครเป็นสมาชิกวันนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสสำหรับงานดีๆในอนาคต คุณยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล Mac Book สำหรับสมาชิกใหม่ และผู้แนะนำคนละ 1 เครื่อง ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2552.
โดยจะมีการจับรางวัล Mac Book และบอกประกาศผลผู้โชคดีในวันที่ 3 มิถุนายน 2552.

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน(ดูรายละเอียด)

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยสมบูรณ์ 4 ขั้นตอน ทาง Jobtopgun จะส่ง Job Match (งานที่เหมาะกับ
ความสามารถของคุณ) และ Job Update (งานที่คุณต้องการ) ทันทีที่การลงทะเบียนเสร็จ

* เงื่อนไขการรับรางวัล
1. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล
3. พนักงานบริษัทท็อปกันและบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
4. ผู้เข้าร่วมรายการแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้นและผู้ที่ได้รับรางวัลจาก Member Get Member1 ไม่มีสิทธิ์ได้รับ รางวัลในครั้งนี้
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. การตัดสินของทางบริษัทถือเป็นสิทธิ์ขาด
7. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก www.jobtopgun หรือ www.superresume สมบูรณ์แล้วเท่านั้น

 

is a member of Super Resume and Jobtopgun, a site dedicated to writing resumes and applying for jobs. has impressed the organizational leadership of the website; thus, invites you to join the website and allow yourself the chance to obtain a better job. Take this opportunity to win your dream job; moreover, a notebooks from APPLE could be yours, for both the recommender and a new member , when you register completely before May 31, 2009. We will draw the prize and announce the winner on June 3, 2009.

Privileges of being a member (more detail)

After you complete registration, you will immediately receive Job Match (which automatically matches your qualifications with job positions available) and Job Update (which sends you available job positions that match your target job field) via email.

 

* Conditions
1. Our prize drawings are open to Thai citizens only.
2. The winners are subjected to pay a 5% withholding tax.
3. Each participant can win only one prize, and the winners from the Member Get Member 1 do not have the right to win prizes in Member Get Member 2 Campaign.
4. The employees of Topgun Co., Ltd., including its subsidiaries, can not participate in this special program
5. The company reserves the right to change the prize and conditions for this campaign without notice.
6. The company's decision is regarded as absolute.
7. The potential winner must finish the registeration on www.superresume.com or www.jobtopgun.com before the day of the winner announcement

 

โปรดตรวจสอบตัวอย่างจดหมายที่จะส่งให้เพื่อนด้านล่าง
และกดปุ่มเพื่อจบขั้นตอน

 
Copyright © 2000 - TOPGUN Co., Ltd. All Rights Reserved.